Cháu bé bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt

Cháu bé bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt

Xót thương hình ảnh bé 4 tuổi bị que thịt xiên đâm vào hốc mắt

Xót thương hình ảnh bé 4 tuổi bị que thịt xiên đâm vào hốc mắt

Bé trai có nguy cơ bị mù vì ăn cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt

Bé trai có nguy cơ bị mù vì ăn cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt

Bé trai 4 tuổi bị xiên cá đâm xuyên mắt do đang ăn thì bị vấp ngã

Bé trai 4 tuổi bị xiên cá đâm xuyên mắt do đang ăn thì bị vấp ngã

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên vào hốc mắt

Que tăm xuyên vào hốc mắt bé 4 tuổi

Que tăm xuyên vào hốc mắt bé 4 tuổi

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt

Bé trai bị que cá viên chiên đâm xuyên hốc mắt