Nghệ An: Rợn người tay không tóm gọn rắn hổ mang khủng trên quốc lộ

Nghệ An: Rợn người tay không tóm gọn rắn hổ mang khủng trên quốc lộ

Những chỉ dẫn 'đánh đố' người đi đường trên Quốc lộ 48C

Những chỉ dẫn 'đánh đố' người đi đường trên Quốc lộ 48C

Hãi hùng người dân Nghệ An tay không bắt rắn hổ mang trên quốc lộ

Hãi hùng người dân Nghệ An tay không bắt rắn hổ mang trên quốc lộ

Clip người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang cực độc ở Nghệ An khiến nhiều người ngỡ ngàng

Clip người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang cực độc ở Nghệ An khiến nhiều người ngỡ ngàng

Người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang cực độc bò trên quốc lộ

Người đàn ông tay không bắt rắn hổ mang cực độc bò trên quốc lộ

Bắt rắn hổ mang cực độc dài 2 mét bằng tay không trên đường quốc lộ

Bắt rắn hổ mang cực độc dài 2 mét bằng tay không trên đường quốc lộ

Người dân hò nhau bắt con rắn hổ mang dài hơn 2m bò giữa đường

Người dân hò nhau bắt con rắn hổ mang dài hơn 2m bò giữa đường

Liều mình bắt rắn hổ mang trên Quốc lộ 48C

Liều mình bắt rắn hổ mang trên Quốc lộ 48C