Cả triệu người cao tuổi héo hon vì cô đơn

Cả triệu người cao tuổi héo hon vì cô đơn

Các nhà vận động ở Anh ước tính nước này đang có khoảng 1,2 triệu người cao tuổi phải sống trong cảnh cô...