Nhớ ngày 'Tháng Tám giỗ cha'

Nhớ ngày 'Tháng Tám giỗ cha'

Dân gian có câu 'Dù ai buôn xa bán xa/ 20 tháng Tám giỗ Cha thì về' để nói đến ngày giỗ Quốc công tiết chế...