Bộ Luật Lao động năm 2019: Nhiều thay đổi 'then chốt'

Bộ Luật Lao động năm 2019: Nhiều thay đổi 'then chốt'

Từ ngày 1/1/2021, Bộ Luật Lao động năm 2019 sẽ bắt đầu có hiệu lực, thay thế cho Bộ Luật Lao động 2012....
Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi

Từ 1/1/2021: Quyền của người lao động có nhiều thay đổi

Thực hiện Bộ luật Lao động mới: Việt Nam 'tăng tốc' gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao

Thực hiện Bộ luật Lao động mới: Việt Nam 'tăng tốc' gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao

Những điểm mới của Bộ luật Lao động: Hướng tới hài hòa quyền lợi

Những điểm mới của Bộ luật Lao động: Hướng tới hài hòa quyền lợi

'Việt Nam sẽ gia nhập nhóm nước có thu nhập cao sớm hơn khi thực thi Bộ luật Lao động mới'

'Việt Nam sẽ gia nhập nhóm nước có thu nhập cao sớm hơn khi thực thi Bộ luật Lao động mới'

Bộ luật Lao động mới giúp Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao sớm hơn

Bộ luật Lao động mới giúp Việt Nam gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao sớm hơn

Việt Nam sẽ sớm gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao khi thực hiện Bộ luật Lao động mới

Việt Nam sẽ sớm gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao khi thực hiện Bộ luật Lao động mới

Giải quyết thách thức của thị trường lao động hiện đại

Giải quyết thách thức của thị trường lao động hiện đại

Bộ Luật Lao động mới giúp Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình

Bộ Luật Lao động mới giúp Việt Nam tránh được bẫy thu nhập trung bình

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

GÓP Ý DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÔNG ĐOÀN

Phân bổ hợp lý nguồn tài chính của tổ chức công đoàn

Phân bổ hợp lý nguồn tài chính của tổ chức công đoàn

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước số 98 của ILO

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước số 98 của ILO

Triển khai hiệu quả Công ước 98: Các nguyên tắc phải được luật hóa

Triển khai hiệu quả Công ước 98: Các nguyên tắc phải được luật hóa

Bảo đảm các quyền thương lượng cho người lao động

Bảo đảm các quyền thương lượng cho người lao động

Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO

Việt Nam gia nhập Công ước số 98 của ILO

Hội nghị - hội thảo

Công bố gia nhập Công ước số 98 của ILO

Công bố gia nhập Công ước số 98 của ILO

Luật hóa để thương lượng tập thể thực chất

Luật hóa để thương lượng tập thể thực chất

Tham gia Công ước số 98, Việt Nam tiếp tục tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động

Tham gia Công ước số 98, Việt Nam tiếp tục tiến tới đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về lao động

Nâng quyền lợi người lao động khi gia nhập Công ước số 98 của ILO

Nâng quyền lợi người lao động khi gia nhập Công ước số 98 của ILO

Thực thi Công ước 98: Xây dựng cơ chế thương lượng tập thể thực chất

Thực thi Công ước 98: Xây dựng cơ chế thương lượng tập thể thực chất

Gia nhập Công ước số 98 của ILO là cần thiết

Gia nhập Công ước số 98 của ILO là cần thiết

Công ước số 98 mang lại môi trường làm việc ổn định cho người lao động tại Việt Nam

Công ước số 98 mang lại môi trường làm việc ổn định cho người lao động tại Việt Nam

Xây dựng thể chế năm 2020: Đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi

Xây dựng thể chế năm 2020: Đảm bảo tiến độ, chất lượng và khả thi

Chân trời mới và những đổi thay bắt buộc

Chân trời mới và những đổi thay bắt buộc

Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

Thực thi EVFTA: Công đoàn và người lao động được lợi gì?

Hiệp định EVFTA: Dấu ấn mới dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - EU

Hiệp định EVFTA: Dấu ấn mới dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Việt Nam - EU

EU ghi nhận tín hiệu tích cực từ phía Việt Nam trong việc phê chuẩn EVFTA

EU ghi nhận tín hiệu tích cực từ phía Việt Nam trong việc phê chuẩn EVFTA

Đại diện EU lạc quan về EVFTA, kêu gọi VN có thêm 'tín hiệu tích cực'

Đại diện EU lạc quan về EVFTA, kêu gọi VN có thêm 'tín hiệu tích cực'

Đánh giá cao sự sẵn sàng của Việt Nam với EVFTA và IPA

Đánh giá cao sự sẵn sàng của Việt Nam với EVFTA và IPA

Cơ hội rộng mở đối với điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức làm việc

Cơ hội rộng mở đối với điều dưỡng viên Việt Nam sang Đức làm việc

Tiếp khách

ILO cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp tục đổi mới chính sách lao động, an sinh xã hội

ILO cam kết hỗ trợ Việt Nam tiếp tục đổi mới chính sách lao động, an sinh xã hội

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Điểm tựa vững chắc cho người lao động

Phó Chủ tịch nước tiếp Cao ủy phụ trách thương mại Liên minh châu Âu

Phó Chủ tịch nước tiếp Cao ủy phụ trách thương mại Liên minh châu Âu

Thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam

Thúc đẩy thực hiện tiêu chuẩn lao động quốc tế tại Việt Nam

ILO chúc mừng Việt Nam phê chuẩn công ước thương lượng tập thể

ILO chúc mừng Việt Nam phê chuẩn công ước thương lượng tập thể

Quốc hội tán thành việc Gia nhập Công ước 98 với tỷ lệ 100%

Quốc hội tán thành việc Gia nhập Công ước 98 với tỷ lệ 100%

Người lao động có tiếng nói quyết định trong lúc thương lượng

Người lao động có tiếng nói quyết định trong lúc thương lượng

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98

Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98

Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Bế mạc kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Gia nhập Công ước 98 của ILO: Hiện đại hóa pháp luật lao động

Gia nhập Công ước 98 của ILO: Hiện đại hóa pháp luật lao động

Sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật trước khi phê chuẩn Công ước ILO

Sẽ rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật trước khi phê chuẩn Công ước ILO

Phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế tác động tiêu cực khi gia nhập Công ước số 98

Phát huy tối đa mặt tích cực, hạn chế tác động tiêu cực khi gia nhập Công ước số 98