Triển khai các dự án BT: Làm sao để chặn thất thoát tài sản công?

Triển khai các dự án BT: Làm sao để chặn thất thoát tài sản công?

Cảnh báo: Nhiều lỗ hổng từ các dự án BT để chủ đầu tư trục lợi

Cảnh báo: Nhiều lỗ hổng từ các dự án BT để chủ đầu tư trục lợi

Ðấu thầu công khai các dự án BT

Ðấu thầu công khai các dự án BT

So với các nước ASEAN, tỷ lệ nợ đọng thuế của Việt Nam khoảng 7,5%

So với các nước ASEAN, tỷ lệ nợ đọng thuế của Việt Nam khoảng 7,5%

Tư duy tiền chùa

Tư duy tiền chùa

Dự án BT: Đại biểu lo biến tướng thành 'giao dịch ngầm'

Dự án BT: Đại biểu lo biến tướng thành 'giao dịch ngầm'

Đại biểu Quốc hội lo 'giao dịch ngầm' giữa DN và cơ quan quản lý ở các dự án BT

Đại biểu Quốc hội lo 'giao dịch ngầm' giữa DN và cơ quan quản lý ở các dự án BT

Đại biểu sốt ruột tiến độ cao tốc, sân bay, Bộ trưởng GTVT nói gì?

Đại biểu sốt ruột tiến độ cao tốc, sân bay, Bộ trưởng GTVT nói gì?

Gỡ vướng việc thanh toán dự án BT

Gỡ vướng việc thanh toán dự án BT