Hội con nhà giàu châu Á sẵn sàng thừa kế gia tài tỷ USD

Hội con nhà giàu châu Á sẵn sàng thừa kế gia tài tỷ USD

Các ông trùm thế hệ đầu tiên đang sẵn sàng chuyển giao tài sản cho những người kế vị, tạo nên một cuộc...