Triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia

Tây Ninh khởi tố vụ án vận chuyển, mua bán hơn 11 kg ma túy

Tây Ninh khởi tố vụ án vận chuyển, mua bán hơn 11 kg ma túy

Thu giữ 11kg ma túy, 5 tỷ đồng và 'hàng nóng' trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

Thu giữ 11kg ma túy, 5 tỷ đồng và 'hàng nóng' trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

'Nóng' buôn lậu ma túy qua cửa khẩu Tây Ninh

'Nóng' buôn lậu ma túy qua cửa khẩu Tây Ninh

Mạng lưới ma túy quốc tế bị Công an Tây Ninh bóc gỡ như thế nào?

Mạng lưới ma túy quốc tế bị Công an Tây Ninh bóc gỡ như thế nào?

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy qua biên giới Tây Ninh

Vận chuyển trái phép hơn 11kg ma túy qua biên giới Tây Ninh

Thu giữ 11 kg ma túy tổng hợp

Thu giữ 11 kg ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây mua bán ma túy tổng hợp