UEF tiếp lửa cho người trẻ đam mê khởi nghiệp

UEF tiếp lửa cho người trẻ đam mê khởi nghiệp

Chung kết cuộc thi Business Ideas 2018

Chung kết cuộc thi Business Ideas 2018

Giải pháp dùng AI để tìm chỗ trọ giành giải nhất cuộc thi Business Ideas 2018

Giải pháp dùng AI để tìm chỗ trọ giành giải nhất cuộc thi Business Ideas 2018

ĐH Bách Khoa TPHCM giành ngôi quán quân thi Ý tưởng kinh doanh

ĐH Bách Khoa TPHCM giành ngôi quán quân thi Ý tưởng kinh doanh

Đề tài tìm kiếm nhà cho thuê bằng trí tuệ nhân tạo đoạt quán quân

Đề tài tìm kiếm nhà cho thuê bằng trí tuệ nhân tạo đoạt quán quân

Nhóm sinh viên nhận giải quán quân ý tưởng kinh doanh độc, lạ

Nhóm sinh viên nhận giải quán quân ý tưởng kinh doanh độc, lạ

10 ý tưởng kinh doanh bước vào chung kết cuộc thi Business Ideas 2018

10 ý tưởng kinh doanh bước vào chung kết cuộc thi Business Ideas 2018

Nhiều ý tưởng kinh doanh lạ của sinh viên vào Bán kết Business Ideas 2018

Nhiều ý tưởng kinh doanh lạ của sinh viên vào Bán kết Business Ideas 2018

Nhiều ý tưởng kinh doanh lạ của sinh viên vào Bán kết Business Ideas 2018

Nhiều ý tưởng kinh doanh lạ của sinh viên vào Bán kết Business Ideas 2018

Cuộc thi Gọi vốn khởi nghiệp dành cho sinh viên

Cuộc thi Gọi vốn khởi nghiệp dành cho sinh viên