Nhận diện 'vi khuẩn ăn thịt người' từ lăng kính khoa học

Nhận diện 'vi khuẩn ăn thịt người' từ lăng kính khoa học

Trên thế giới nói chung, ở Việt Nam nói riêng, các loại 'vi khuẩn ăn thịt người' hiện đang tái xuất, nhất...
Những điều cần biết về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Whitmore

Những điều cần biết về bệnh truyền nhiễm nguy hiểm Whitmore

Bệnh Whitmore tăng đột biến sau lũ, 4 người tại Quảng Trị tử vong

Bệnh Whitmore tăng đột biến sau lũ, 4 người tại Quảng Trị tử vong

Quảng Trị: 4 ca tử vong do liên quan đến vi khuẩn ăn thịt người

Quảng Trị: 4 ca tử vong do liên quan đến vi khuẩn ăn thịt người

4 trường hợp tử vong do 'vi khuẩn ăn thịt người'

4 trường hợp tử vong do 'vi khuẩn ăn thịt người'

Ca mắc Whitmore sau lũ ở Quảng Trị tăng đột biến, 4 người chết

Ca mắc Whitmore sau lũ ở Quảng Trị tăng đột biến, 4 người chết

Quảng Trị: Bốn người tử vong liên quan đến bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người'

Quảng Trị: Bốn người tử vong liên quan đến bệnh 'vi khuẩn ăn thịt người'

Bốn người ở Quảng Trị chết vì liên quan đến 'vi khuẩn ăn thịt người'

Bốn người ở Quảng Trị chết vì liên quan đến 'vi khuẩn ăn thịt người'

4 người ở Quảng Trị mắc Whitmore tử vong

4 người ở Quảng Trị mắc Whitmore tử vong

Hà Nội đã phát hiện ca bệnh Whitmore, cần làm gì để tránh nhiễm bệnh?

Hà Nội đã phát hiện ca bệnh Whitmore, cần làm gì để tránh nhiễm bệnh?

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ 3 anh em ruột tử vong vì Whitmore: Phát hiện mẫu đất nhiễm khuẩn ở độ sâu 90cm

Vụ 2 anh em ruột tại Sóc Sơn (Hà Nội) tử vong: Phát hiện mẫu đất có vi khuẩn gây bệnh Whitmore

Vụ 2 anh em ruột tại Sóc Sơn (Hà Nội) tử vong: Phát hiện mẫu đất có vi khuẩn gây bệnh Whitmore

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Phát hiện mới ở gia đình có 3 trẻ tử vong vì nhiễm khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Vụ 2 anh ruột trong một gia đình tử vong: Phát hiện mẫu đất có chứa vi khuẩn Whitmore

Gia đình có 3 con tử vong ở Sóc Sơn, tìm thấy mẫu đất trong vườn chứa Whitmore

Gia đình có 3 con tử vong ở Sóc Sơn, tìm thấy mẫu đất trong vườn chứa Whitmore

Hai anh em tử vong: Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong đất

Hai anh em tử vong: Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong đất

Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong mẫu đất vụ 2 anh em ruột tử vong tại Hà Nội

Phát hiện vi khuẩn Whitmore trong mẫu đất vụ 2 anh em ruột tử vong tại Hà Nội

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Phát hiện 1 mẫu đất có khuẩn Whitmore tại gia đình có 3 trẻ tử vong

Hà Nội: Công bố kết quả điều tra vụ 3 chị em ruột tử vong trong vòng 7 tháng

Hà Nội: Công bố kết quả điều tra vụ 3 chị em ruột tử vong trong vòng 7 tháng

Hai anh em ruột ở Hà Nội tử vong do nhiễm Whitmore

Hai anh em ruột ở Hà Nội tử vong do nhiễm Whitmore