Bế mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018: Đẹp nhờ ý thức!

Bế mạc Lễ hội hoa hồng Bulgaria và bạn bè 2018: Đẹp nhờ ý thức!

Mê mẩn trước những sắc hoa lạ trong 'Lễ hội hoa hồng Bulgaria' lớn nhất năm

Mê mẩn trước những sắc hoa lạ trong 'Lễ hội hoa hồng Bulgaria' lớn nhất năm

Độc đáo hoa hồng màu xanh lá trong Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Độc đáo hoa hồng màu xanh lá trong Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Lễ hội hoa hồng vừa khai mạc ngày 8/3 đã bị chê tơi tả

Lễ hội hoa hồng vừa khai mạc ngày 8/3 đã bị chê tơi tả

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Không tái diễn cảnh chen lấn, xô đẩy

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018: Không tái diễn cảnh chen lấn, xô đẩy

Ngày 8/3, đến ngắm hoa hồng màu xanh lá tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Ngày 8/3, đến ngắm hoa hồng màu xanh lá tại Lễ hội hoa hồng Bulgaria

Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Nhiều cây hoa có giá đến vài trăm triệu

Lễ hội hoa hồng Bulgaria: Nhiều cây hoa có giá đến vài trăm triệu

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018 sửa sai thế nào?

Lễ hội hoa hồng Bulgaria 2018 sửa sai thế nào?