Chuyện lạ có thật: Vờ mất cắp để 'lên đời' iPhone miễn phí suốt 5 năm

Chuyện lạ có thật: Vờ mất cắp để 'lên đời' iPhone miễn phí suốt 5 năm

Chàng trai nâng cấp iPhone đều đặn mỗi năm mà không tốn 1 xu

Chàng trai nâng cấp iPhone đều đặn mỗi năm mà không tốn 1 xu

Người đàn ông liên tục báo mất iPhone từ 2013 để lừa tiền bảo hiểm

Người đàn ông liên tục báo mất iPhone từ 2013 để lừa tiền bảo hiểm

Người đàn ông liên tục báo mất iPhone từ 2013 để lừa tiền bảo hiểm

Người đàn ông liên tục báo mất iPhone từ 2013 để lừa tiền bảo hiểm

Gian lận bảo hiểm để nâng cấp iPhone miễn phí

Gian lận bảo hiểm để nâng cấp iPhone miễn phí

Thanh niên liên tục báo mất iPhone để nhận đền bù từ công ty bảo hiểm và cái kết

Thanh niên liên tục báo mất iPhone để nhận đền bù từ công ty bảo hiểm và cái kết

Sau khi gọi điện thoại cho bạn trai, cô gái xinh đẹp gieo mình xuống sông tự vẫn

Sau khi gọi điện thoại cho bạn trai, cô gái xinh đẹp gieo mình xuống sông tự vẫn

Sau khi gọi điện thoại cho bạn trai, cô gái xinh đẹp gieo mình xuống sông tự vẫn

Sau khi gọi điện thoại cho bạn trai, cô gái xinh đẹp gieo mình xuống sông tự vẫn

Cãi nhau vì bạn trai không cho đi nhậu nhẹt, cô gái đã làm chuyện cực kỳ dại dột

Cãi nhau vì bạn trai không cho đi nhậu nhẹt, cô gái đã làm chuyện cực kỳ dại dột

Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir

Nhìn lại chặng đường chính trị của Thủ tướng Malaysia Mahathir