Cựu phó chủ tịch huyện lãnh án tù vì chiếm đất công

Cựu phó chủ tịch huyện lãnh án tù vì chiếm đất công

Đắk Nông: 'Lập mưu' lấn chiếm đất rừng, nguyên phó chủ tịch huyện lĩnh án

Đắk Nông: 'Lập mưu' lấn chiếm đất rừng, nguyên phó chủ tịch huyện lĩnh án

Nguyên Phó Chủ tịch huyện lãnh án tù vì 'xẻo thịt' đất rừng

Nguyên Phó Chủ tịch huyện lãnh án tù vì 'xẻo thịt' đất rừng

Phạt tù Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức vì trục lợi đất rừng

Phạt tù Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức vì trục lợi đất rừng

Nguyên Phó chủ tịch huyện lấn chiếm đất rừng rồi nhờ người khác đứng tên

Nguyên Phó chủ tịch huyện lấn chiếm đất rừng rồi nhờ người khác đứng tên

Xà xẻo đất rừng, nguyên phó chủ tịch huyện lãnh án

Xà xẻo đất rừng, nguyên phó chủ tịch huyện lãnh án

Triển khai hiệu quả nhiều mô hình an sinh xã hội trên vùng biên giới

'Hô biến' hơn 7ha đất rừng thành của riêng, nguyên Phó Chủ tịch huyện bị khởi tố

Khởi tố nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện chiếm đất rừng

Lấn chiếm đất 'nhờ vợ' đứng tên, Phó Chủ tịch UBND huyện bị khởi tố

Tâm tình lính biên phòng

Cách chức Phó Chủ tịch huyện vì chiếm đất rừng

Cách chức phó chủ tịch huyện 'ăn' đất rừng

Phó Chủ tịch UBND huyện bị cách chức vì lấn chiếm đất rừng

Cách chức Phó chủ tịch UBND huyện vì chiếm đất rừng, hợp thức hóa hồ sơ để mang tên vợ

Đắk Nông: Cảnh cáo, khiển trách hàng loạt cán bộ

Cách chức phó chủ tịch huyện vì lấn chiếm đất rừng

Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức bị cách chức Huyện ủy viên cả 3 nhiệm kỳ

Cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức