Xót xa hai chị em ruột đuối nước tử vong vì trốn người thân ra ao tắm giữa trưa

Xót xa hai chị em ruột đuối nước tử vong vì trốn người thân ra ao tắm giữa trưa

Ra ao sau nhà tắm, hai anh em đuối nước thương tâm

Ra ao sau nhà tắm, hai anh em đuối nước thương tâm

Trốn chị đi tắm, 2 anh em ruột tử vong dưới ao ở Đắk Lắk

Trốn chị đi tắm, 2 anh em ruột tử vong dưới ao ở Đắk Lắk

Hai anh em trai chết đuối dưới ao gần nhà

Hai anh em trai chết đuối dưới ao gần nhà

Trốn chị ra hồ chơi, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Trốn chị ra hồ chơi, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Hai anh em đi tắm ao bị đuối nước thương tâm

Hai anh em đi tắm ao bị đuối nước thương tâm

Ba em nhỏ tử vong do đuối nước và lũ cuốn

Ba em nhỏ tử vong do đuối nước và lũ cuốn

Trốn chị ra ao tắm, hai anh em đuối nước thương tâm

Trốn chị ra ao tắm, hai anh em đuối nước thương tâm

Trốn chị tắm ao, hai em đuối nước thương tâm

Trốn chị tắm ao, hai em đuối nước thương tâm

2 anh em 6 và 7 tuổi chết đuối dưới ao

2 anh em 6 và 7 tuổi chết đuối dưới ao