Điện thăm hỏi

Lãnh đạo Việt Nam điện thăm hỏi Cuba vụ tai nạn máy bay thảm khốc

Lãnh đạo Việt Nam điện thăm hỏi Cuba vụ tai nạn máy bay thảm khốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay của Cuba gặp nạn

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay của Cuba gặp nạn

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay ở Cuba

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay ở Cuba

Điện thăm hỏi vụ máy bay Cuba gặp nạn

Điện thăm hỏi vụ máy bay Cuba gặp nạn

Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay ở Cuba

Việt Nam gửi điện thăm hỏi vụ tai nạn máy bay ở Cuba

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay Cuba gặp nạn

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay Cuba gặp nạn

Rơi máy bay chở hơn 100 hành khách ở Cuba

Rơi máy bay chở hơn 100 hành khách ở Cuba

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay Cuba gặp nạn

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ máy bay Cuba gặp nạn