Ô nhiễm vi nhựa và nguy cơ với sức khỏe con người

Ô nhiễm vi nhựa và nguy cơ với sức khỏe con người

Hạt vi nhựa (microplastic) được biết đến là những hạt nhựa nhân tạo, có kích thước rất nhỏ (khoảng nhỏ hơn...