Lười tập luyện có thể dẫn đến các vấn đề về cơ

Lười tập luyện có thể dẫn đến các vấn đề về cơ

Mới đây, hai thanh thiếu niên Trung Quốc được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi thực hiện squat (động...