'The Joshua Tree' của U2 được bầu là album hay nhất thập niên 1980

'The Joshua Tree' của U2 được bầu là album hay nhất thập niên 1980

Thính giả của BBC Radio 2 tại Anh tham gia bình chọn các đĩa nhạc hay nhất trong thập niên 1980 với kết quả...