Giá dầu lại chìm xuống mức thấp nhất 17 tháng

Giá dầu lại chìm xuống mức thấp nhất 17 tháng

Sụt 5%, giá dầu về đáy 17 tháng

Sụt 5%, giá dầu về đáy 17 tháng

Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng

Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng

Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng

Sụt giảm mạnh, giá dầu về mức 45USD/thùng

Giá dầu thế giới giảm hơn 6%, trượt dốc liên tiếp trong 4 tuần

Giá dầu thế giới giảm hơn 6%, trượt dốc liên tiếp trong 4 tuần

Giá dầu mất hơn 4% trong 2 phiên do dự trữ dầu của Mỹ bất ngờ tăng mạnh

Giá dầu mất hơn 4% trong 2 phiên do dự trữ dầu của Mỹ bất ngờ tăng mạnh

Tương lai của các ông lớn dầu khí trông chờ vào khí đốt

Tương lai của các ông lớn dầu khí trông chờ vào khí đốt

Căng thẳng chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh

Căng thẳng chính trị tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới tăng mạnh

Giá dầu giảm theo nhịp thị trường chứng khoán

Giá dầu giảm theo nhịp thị trường chứng khoán