Hạ viện Mỹ thúc đẩy điều tra luận tội ông Trump

Hạ viện Mỹ thúc đẩy điều tra luận tội ông Trump

Hạ viện Mỹ, mà đứng đầu là Chủ tịch Nancy Pelosi thuộc đảng Dân chủ, đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình điều...