Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Campuchia

Đoàn đại biểu cấp cao Ban Tôn giáo Chính phủ thăm và làm việc tại Campuchia

Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam, Campuchia coi trọng đẩy mạnh kết nối kinh tế phát triển bền vững

Việt Nam, Campuchia coi trọng đẩy mạnh kết nối kinh tế phát triển bền vững

Gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Gìn giữ và phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam-Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai Đại tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai Đại tăng thống Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm chức sắc cao cấp Phật giáo Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chức sắc cao cấp Phật giáo Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước