Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Một số hình ảnh hoạt động trong chuyến thăm Lào và Campuchia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Việt Nam - Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng thân thiết

Việt Nam - Campuchia thắm tình đoàn kết hữu nghị, láng giềng thân thiết

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước Lào, Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hai nước Lào, Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai Đại tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai Đại tăng thống Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm hai Đại tăng thống Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm chức sắc cao cấp Phật giáo Campuchia

Tổng bí thư, Chủ tịch nước thăm chức sắc cao cấp Phật giáo Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm chức sắc cao cấp Phật giáo Campuchia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thăm Đại tăng thống Tep Vong

Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

Báo chí Campuchia đưa tin đậm nét chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước