Phát hiện phình động mạch chủ bụng kịp thời giúp người đàn ông thoát án tử

Phát hiện phình động mạch chủ bụng kịp thời giúp người đàn ông thoát án tử

Đi khám tư bác sĩ siêu âm phát hiện người đàn ông bị phình động mạch chủ bụng. Bệnh nhân được chuyển cấp...
Lần đầu tiên một bệnh viện tuyến quận thực hiện can thiệp phình động mạch ngực bằng kỹ thuật cao

Lần đầu tiên một bệnh viện tuyến quận thực hiện can thiệp phình động mạch ngực bằng kỹ thuật cao

Lần đầu tiên BV quận điều trị thành công phình động mạch chủ bằng đặt stent Graft

Lần đầu tiên BV quận điều trị thành công phình động mạch chủ bằng đặt stent Graft

Lần đầu tiên can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng kỹ thuật cao tại bệnh viện tuyến quận

Lần đầu tiên can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng kỹ thuật cao tại bệnh viện tuyến quận

Bệnh viện quận can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng phương pháp đặt Stent Graft

Bệnh viện quận can thiệp phình động mạch chủ ngực bằng phương pháp đặt Stent Graft