Bế mạc giải cờ vua quốc tế Hdbank 2019

Bế mạc giải cờ vua quốc tế Hdbank 2019

Cao Sang thành công nhất sau ván 7 giải cờ vua HDBank

Cao Sang thành công nhất sau ván 7 giải cờ vua HDBank

Bogdanovich Stanislav (Ukraine) độc chiếm ngôi đầu sau 7 ván

Bogdanovich Stanislav (Ukraine) độc chiếm ngôi đầu sau 7 ván

Trường Sơn lỡ cơ hội vào tốp đầu HDBank 2019

Trường Sơn lỡ cơ hội vào tốp đầu HDBank 2019

Các kỳ thủ mạnh tăng tốc ở ván 5

Các kỳ thủ mạnh tăng tốc ở ván 5

Đại kiện tướng trẻ thứ 2 thế giới dẫn đầu giải cờ vua HDBank

Đại kiện tướng trẻ thứ 2 thế giới dẫn đầu giải cờ vua HDBank

Kỳ thủ 13 tuổi vươn lên dẫn đầu Giải Cờ vua Quốc tế HDBank 2019