Điểm lại những thăng trầm của Victoria's Secret

Điểm lại những thăng trầm của Victoria's Secret

Victoria's Secret là hãng nội y nổi tiếng không chỉ ở nước Mỹ mà còn trên khắp thế giới. Bên cạnh thời kỳ...