Tin tặc nước Anh đánh sập máy chủ của công ty viễn thông Liberia

Tin tặc nước Anh đánh sập máy chủ của công ty viễn thông Liberia

Sau 'thành tích' đánh sập hệ thống máy chủ của công ty viễn thông Liberia - Lonestar, tin tặc người Anh...