Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phát triển nền nông nghiệp sạch

Ứng dụng công nghệ sinh học nhằm phát triển nền nông nghiệp sạch

Điểm kết nối để trường đại học và doanh nghiệp gặp nhau

Điểm kết nối để trường đại học và doanh nghiệp gặp nhau

Kỷ niệm Ngày Sân khấu Việt Nam lần thứ 10

Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học lần thứ 3

Khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành công nghệ sinh học lần thứ 3

Hàng trăm thành tựu khoa học mới nhất về công nghệ sinh học y – dược và bảo vệ môi trường ra mắt

Hàng trăm thành tựu khoa học mới nhất về công nghệ sinh học y – dược và bảo vệ môi trường ra mắt

Biotechmart 2019: Cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Biotechmart 2019: Cơ hội mở rộng thị trường, thúc đẩy chuyển giao công nghệ

Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của công nghệ sinh học

Thế kỷ 21 được coi là thế kỷ của công nghệ sinh học

Biotechmart 2019: Mang đến cơ hội hợp tác và thành công

Biotechmart 2019: Mang đến cơ hội hợp tác và thành công