Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Lữ đoàn 205 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 'Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới'

Những mô hình, sáng kiến thiết thực từ thực tiễn

Những mô hình, sáng kiến thiết thực từ thực tiễn

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Các học viện, nhà trường quân đội khai giảng năm học 2018-2019

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Tạo nền tảng vững chắc xây dựng Binh chủng Thông tin liên lạc tiến thẳng lên hiện đại

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm và làm việc với Binh chủng Thông tin liên lạc

Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần

Khai mạc Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện hậu cần

Triển lãm về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Tăng cường năng lực toàn diện cho cán bộ thông tin liên lạc cấp phân đội

Quản lý tốt kỷ luật là nền tảng để tiến lên hiện đại