CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

CNN kiện Tổng thống Trump: Cuộc chiến pháp lý bắt đầu

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm nhà báo tác nghiệp

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm nhà báo tác nghiệp

Đài CNN kiện ông Trump và Nhà Trắng về việc 'cấm cửa' phóng viên

Đài CNN kiện ông Trump và Nhà Trắng về việc 'cấm cửa' phóng viên

Nhà Trắng cấm phóng viên, CNN đâm đơn kiện

Nhà Trắng cấm phóng viên, CNN đâm đơn kiện

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm nhà báo tác nghiệp tại Nhà Trắng

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm nhà báo tác nghiệp tại Nhà Trắng

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm phóng viên vào Nhà Trắng

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm phóng viên vào Nhà Trắng

Tổng thống Mỹ Trump bị CNN kiện ra tòa

Tổng thống Mỹ Trump bị CNN kiện ra tòa

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm phóng viên vào Nhà Trắng

CNN kiện Tổng thống Trump vì cấm phóng viên vào Nhà Trắng

CNN khởi kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

CNN khởi kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump

Ông Trump bị đâm đơn kiện

Ông Trump bị đâm đơn kiện

Quan lộ gập ghềnh của đương kim Chánh văn phòng Nhà Trắng

Quan lộ gập ghềnh của đương kim Chánh văn phòng Nhà Trắng