Hơn 88 triệu cổ phiếu PDR thế chấp cho các khoản vay của Phát Đạt

Hơn 88 triệu cổ phiếu PDR thế chấp cho các khoản vay của Phát Đạt

Phần lớn các khoản vay của Phát Đạt được thực hiện thông qua phát hành trái phiếu và sẽ đến hạn vào năm 2020.