7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị 'bêu tên', phạt hơn 257 triệu đồng

7 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm bị 'bêu tên', phạt hơn 257 triệu đồng

Phạt 250 triệu đồng 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 250 triệu đồng 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 250 triệu đồng 7 cơ sở vi phạm về ATTP

Cảnh giác với các quảng cáo thực phẩm chức năng

Cảnh giác với các quảng cáo thực phẩm chức năng

Sai phạm trong ghi nhãn và quảng cáo, 7 cơ sở bị xử phạt gần 260 triệu đồng

Sai phạm trong ghi nhãn và quảng cáo, 7 cơ sở bị xử phạt gần 260 triệu đồng

Thông tin từ đường dây nóng

Phạt các doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm chức năng sai quy định

Phạt các doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm chức năng sai quy định

Xử phạt 7 công ty vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt 7 công ty vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt hơn 257 triệu đồng với 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Xử phạt hơn 257 triệu đồng với 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 257 triệu đồng với 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

Phạt 257 triệu đồng với 7 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm

7 cơ sở vi phạm về ATTP bị phạt gần 300 triệu đồng

7 cơ sở vi phạm về ATTP bị phạt gần 300 triệu đồng

Phạt gần 260 triệu đồng đối với 7 cơ sở vi phạm hành chính an toàn thực phẩm

Phạt gần 260 triệu đồng đối với 7 cơ sở vi phạm hành chính an toàn thực phẩm

Quảng cáo Men vi sinh Bifina... không phù hợp, Công ty Ecopath bị phạt 90 triệu đồng

Quảng cáo Men vi sinh Bifina... không phù hợp, Công ty Ecopath bị phạt 90 triệu đồng