Bí mật cuộc bình định vùng Tây Bắc của vua Lê

Bí mật cuộc bình định vùng Tây Bắc của vua Lê

Sau khi bình định vùng Tây Bắc, trên đường quay trở về, vua Lê Thái Tổ đã cho khắc vào vách đá bài văn bia...