Triệt phá nhiều đường dây ma túy, buôn lậu có quy mô lớn, kiên quyết không để hình thành điểm nóng ở biên giới

Triệt phá nhiều đường dây ma túy, buôn lậu có quy mô lớn, kiên quyết không để hình thành điểm nóng ở biên giới

Phục kích, bắt giữ đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy vào Việt Nam

Phục kích, bắt giữ đối tượng vận chuyển 120.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt một người Lào vận chuyển hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp

Bắt một người Lào vận chuyển hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp

Triệt phá chuyên án thu số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Triệt phá chuyên án thu số lượng lớn ma túy từ Lào vào Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 120.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Phá đường dây vận chuyển 120.000 viên ma túy từ Lào vào Việt Nam

Bắt người mang 120.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt người mang 120.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bộ đội biên phòng phục kích bắt được một đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn

Bộ đội biên phòng phục kích bắt được một đối tượng vận chuyển ma túy số lượng lớn