'Cha đẻ' của ca khúc 'Nơi đảo xa' đã đi xa!

'Cha đẻ' của ca khúc 'Nơi đảo xa' đã đi xa!

'Nơi đảo xa'- Khúc tráng ca về Trường Sa

'Nơi đảo xa'- Khúc tráng ca về Trường Sa

Nhạc sĩ Thế Song đã trở về với đất mẹ trong tiếng nhạc 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ Thế Song đã trở về với đất mẹ trong tiếng nhạc 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Tác giả 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Tác giả 'Nơi đảo xa' - nhạc sĩ Thế Song qua đời ở tuổi 85

Thế Song: Nhạc sĩ của biển và những người lính đảo

Thế Song: Nhạc sĩ của biển và những người lính đảo

Nhạc sĩ Thế Song, tác giả 'Nơi đảo xa' qua đời

Nhạc sĩ Thế Song, tác giả 'Nơi đảo xa' qua đời

Chuyến tàu mới về 'Nơi đảo xa'

Chuyến tàu mới về 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ Thế Song đã lên chuyến tàu tới 'Nơi đảo xa'

Nhạc sĩ Thế Song đã lên chuyến tàu tới 'Nơi đảo xa'