Tàu hàng chìm trên biển, tám thuyền viên xuống phao cứu sinh, trôi dạt trên biển

Tàu hàng chìm trên biển, tám thuyền viên xuống phao cứu sinh, trôi dạt trên biển

Cứu 8 thuyền viên trôi dạt giữa biển

Cứu 8 thuyền viên trôi dạt giữa biển

Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

Cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

8 thuyền viên tàu hàng may mắn được cứu sống khi trôi dạt trên phao cứu sinh

8 thuyền viên tàu hàng may mắn được cứu sống khi trôi dạt trên phao cứu sinh

Cứu 8 thuyền viên tàu hàng trôi dạt trên phao cứu sinh

Cứu 8 thuyền viên tàu hàng trôi dạt trên phao cứu sinh

Cứu 8 thuyền viên trên tàu hàng 1.900 tấn bị chìm

Cứu 8 thuyền viên trên tàu hàng 1.900 tấn bị chìm

Cứu 8 thuyền viên tàu hàng trôi dạt trên phao cứu sinh

Cứu 8 thuyền viên tàu hàng trôi dạt trên phao cứu sinh

Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

Cứu hộ kịp thời 8 thuyền viên gặp nạn tại vùng biển Hà Tĩnh

Tàu Biển Đông Freighter cứu sống 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu Biển Đông Freighter cứu sống 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu Biển Đông Freighter cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển

Tàu Biển Đông Freighter cứu 8 thuyền viên gặp nạn trên biển