Thế trận biên phòng toàn dân trên biên giới Tây Ninh

Thế trận biên phòng toàn dân trên biên giới Tây Ninh

Kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, cửa khẩu bình yên

Kết nghĩa Đồn - Trạm hữu nghị, chung tay xây dựng và bảo vệ biên giới, cửa khẩu bình yên

Trường Trung cấp 24 Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Trường Trung cấp 24 Biên phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

Dân vận tốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Dân vận tốt để xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy các huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk

Triển khai, thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh với cấp ủy các huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc

Xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc

BĐBP Đắk Lắk: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo tường - báo ảnh

BĐBP Đắk Lắk: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, thi báo tường - báo ảnh

Hội thảo bản thảo 'Lịch sử BĐBP Việt Nam giai đoạn 2009-2019'

Hội thảo bản thảo 'Lịch sử BĐBP Việt Nam giai đoạn 2009-2019'

36 đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP suy tôn

36 đơn vị được Hội đồng thi đua khen thưởng BĐBP suy tôn

Tăng cường phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng thủ tác chiến

Tăng cường phối hợp trong chỉ huy, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác Biên phòng và phòng thủ tác chiến

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 2 ký kết quy chế phối hợp

Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ tư lệnh Quân khu 2 ký kết quy chế phối hợp

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Gia Lai

Kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự địa phương tại tỉnh Gia Lai

BĐBP TP Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình dân vận khéo

BĐBP TP Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình dân vận khéo

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình dân vận khéo

Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tuyên dương điển hình dân vận khéo

Quảng Ninh xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc

Quảng Ninh xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc

Tây Ninh: Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Tây Ninh: Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Hà Giang: Nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Toàn dân đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ biên giới

Toàn dân đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ biên giới

Tặng 150 đầu sách các loại cho đồn biên phòng

Tặng 150 đầu sách các loại cho đồn biên phòng

Quảng Ninh sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Quảng Ninh sơ kết 10 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Để người dân được đóng góp nhiều hơn trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Để người dân được đóng góp nhiều hơn trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân

Lính Biên phòng trong lòng dân nơi biên giới biển

Lính Biên phòng trong lòng dân nơi biên giới biển

Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của toàn dân

Bảo vệ biên giới là sự nghiệp của toàn dân

Làm nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài

Làm nhà đồng đội tặng gia đình Đại úy Nguyễn Đình Tài

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển

Phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới biển