Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Phát huy vai trò nòng cốt của BĐBP trong thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Chủ động giúp các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội

Chủ động giúp các xã biên giới phát triển kinh tế - xã hội

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Tăng cường phối hợp bảo đảm an ninh biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

Kiên Giang: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Kiên Giang: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh

Long An tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Long An tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội biên phòng

Nhân dân đã thực sự là chủ thể trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Nhân dân đã thực sự là chủ thể trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới

Tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới

Vinh danh 35 điển hình tiên tiến 10 năm 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Vinh danh 35 điển hình tiên tiến 10 năm 'Ngày Biên phòng toàn dân'

Đắk Nông: Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019

Đắk Nông: Sơ kết và gặp mặt điển hình tiên tiến thực hiện 'Ngày Biên phòng toàn dân' giai đoạn 2009-2019

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Sóc Trăng: Pháp lệnh BĐBP góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Tập trung mọi nguồn lực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh

Phấn đấu 100% tổ chức Đảng trong BĐBP TP hoàn thành nhiệm vụ

Phấn đấu 100% tổ chức Đảng trong BĐBP TP hoàn thành nhiệm vụ

Bộ Chính trị thông qua Đề án Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Bộ Chính trị thông qua Đề án Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Thi sáng tác tranh cổ động về lực lượng Bộ đội Biên phòng

Thi sáng tác tranh cổ động về lực lượng Bộ đội Biên phòng

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Phát động Cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Trên phên giậu xanh Si Ma Cai

Vun đắp cho biên giới bình yên

Vun đắp cho biên giới bình yên

Kết quả sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Hà Giang

Kết quả sau 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Hà Giang

Nghệ An: Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về đề tài biên giới và BĐBP

Nghệ An: Nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật có chất lượng về đề tài biên giới và BĐBP

20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Quận Ngũ Hành Sơn: - Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, củng cố QP - AN khu vực biên giới biển vững chắc

Quận Ngũ Hành Sơn: - Đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, củng cố QP - AN khu vực biên giới biển vững chắc

Quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP Thái Bình vững mạnh về mọi mặt

Quan tâm chăm lo xây dựng BĐBP Thái Bình vững mạnh về mọi mặt

Góp phần xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Góp phần xây dựng lực lượng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Những kết quả ấn tượng qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Phú Yên

Những kết quả ấn tượng qua 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP ở Phú Yên

Tạo thế và lực trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Tạo thế và lực trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Đà Nẵng tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Đà Nẵng tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng