Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 1.000kg heroin

Triệt phá nhiều đường dây ma túy lớn, thu giữ hơn 1.000kg heroin

Những vùng đất - con người - chiến công bất tử

Những vùng đất - con người - chiến công bất tử

Tự hào màu áo Thanh niên xung phong TP HCM

Tự hào màu áo Thanh niên xung phong TP HCM

Một thời tuổi trẻ xung phong

Một thời tuổi trẻ xung phong

​Cầu siêu và dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong

​Cầu siêu và dâng hương tưởng niệm liệt sỹ Thanh niên xung phong

Hồi ức về một thời lính trận

Hồi ức về một thời lính trận

Hồi ức về một thời lính trận

Hồi ức về một thời lính trận

Tây Bắc - tự hào vùng đất biên cương

Tây Bắc - tự hào vùng đất biên cương