Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng VASS phát triển toàn diện

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Xây dựng VASS phát triển toàn diện

Giải mã tiêm kích giúp phi công Mỹ tung hoành trên Thái Bình Dương

Giải mã tiêm kích giúp phi công Mỹ tung hoành trên Thái Bình Dương

Đắk Lắk: Thiếu hàng ngàn giáo viên, nhân viên nhưng vẫn phải giảm biên chế

Đắk Lắk: Thiếu hàng ngàn giáo viên, nhân viên nhưng vẫn phải giảm biên chế

Giải trình về trách nhiệm để xảy ra thừa, thiếu giáo viên: Công tác tuyển dụng còn bất cập

Giải trình về trách nhiệm để xảy ra thừa, thiếu giáo viên: Công tác tuyển dụng còn bất cập

Pháp ưu tiên khôi phục sức mua trong dự luật ngân sách năm 2019

Pháp ưu tiên khôi phục sức mua trong dự luật ngân sách năm 2019

Hà Giang sáp nhập một loạt sở ngành

Hà Giang sáp nhập một loạt sở ngành

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Hợp nhất đòi hỏi loại bỏ tư lợi

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Hợp nhất đòi hỏi loại bỏ tư lợi

Hãy bắt tay hành động như Hà Giang, Lào Cai

Hãy bắt tay hành động như Hà Giang, Lào Cai

Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển?

Thiếu giáo viên nhưng không được tuyển?

Không để tình trạng thiếu giáo viên kéo dài

Không để tình trạng thiếu giáo viên kéo dài

Hà Giang đổi mới, sắp xếp các cơ quan theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Đại biểu Quốc hội đau lòng vì giáo viên hợp đồng

Đại biểu Quốc hội đau lòng vì giáo viên hợp đồng

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 3)

Hai mũi đột phá tinh gọn bộ máy và cải cách tiền lương (Bài 3)

Bên trong máy bay chống ngầm đầu tiên của Việt Nam

Bên trong máy bay chống ngầm đầu tiên của Việt Nam

Thiếu giáo viên vẫn phải giảm biên chế

Thiếu giáo viên vẫn phải giảm biên chế

Cỗ xe tăng 'xương sống' của Quân đội Trung Quốc có gì đặc biệt?

Cỗ xe tăng 'xương sống' của Quân đội Trung Quốc có gì đặc biệt?

Đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản biên chế

Đảm bảo công bằng, khách quan trong quá trình tinh giản biên chế

Sẽ không có chuyện 'vừa đá bóng vừa thổi còi'

Sẽ không có chuyện 'vừa đá bóng vừa thổi còi'

Việt Nam bất ngờ hồi phục 'rồng lửa' chuyên diệt tàu ngầm

Việt Nam bất ngờ hồi phục 'rồng lửa' chuyên diệt tàu ngầm

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy

Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Hà Giang thí điểm hợp nhất một số cơ quan, đơn vị

Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa tầm ngắn mới

Ấn Độ tiếp tục thử thành công tên lửa tầm ngắn mới

'Sát thủ câm lặng' thế hệ mới của Nga tiếp tục gây thất vọng lớn

'Sát thủ câm lặng' thế hệ mới của Nga tiếp tục gây thất vọng lớn

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Hà Nội phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt 3 năm 2018

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Thêm giải pháp tiết kiệm 'túi tiền' quốc gia

Thêm giải pháp tiết kiệm 'túi tiền' quốc gia

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền

Hợp nhất một số cơ quan Đảng, chính quyền

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khó khăn nhìn từ Thái Nguyên

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khó khăn nhìn từ Thái Nguyên

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Long An

Khảo sát thực trạng tổ chức và hoạt động của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Long An

Hà Giang hợp nhất thanh tra với cơ quan kiểm tra, nội vụ với tổ chức

Hà Giang hợp nhất thanh tra với cơ quan kiểm tra, nội vụ với tổ chức

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

'Cuộc cách mạng' chưa từng có trong tiền lệ

Hà Giang đi đầu hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ

Hà Giang đi đầu hợp nhất Ban Tổ chức Tỉnh ủy với Sở Nội vụ

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân

VKSND tối cao ban hành Kế hoạch thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

Hà Nội duyệt chi hơn 2 tỷ đồng trả cho 17 người trong diện tinh giản biên chế

500 trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk viết thư gửi Thủ tướng

500 trăm giáo viên bị chấm dứt hợp đồng ở Đắk Lắk viết thư gửi Thủ tướng

Bộ Nội vụ thanh tra về quản lý công chức tại Khánh Hòa

Bộ Nội vụ thanh tra về quản lý công chức tại Khánh Hòa