Có một Hà Nội bình yên và gần gũi trong mắt bạn bè quốc tế

Có một Hà Nội bình yên và gần gũi trong mắt bạn bè quốc tế

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

'Ngoại giao ẩm thực' được đánh giá cao

'Ngoại giao ẩm thực' được đánh giá cao

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Cơ hội để phóng viên quốc tế tìm hiểu về văn hóa, con người Việt Nam

Ông chú Hà Nội phát trà đá miễn phí cho phóng viên, cô bán hàng tặng bạn bè quốc tế chiếc mũ Việt Nam

Phóng viên quốc tế cực kỳ ấn tượng về con người, ẩm thực Việt Nam

Người Hà Nội ngập tràn niềm vui chứng kiến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều