Gần 250 doanh nghiệp tham gia triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống

Gần 250 doanh nghiệp tham gia triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống

Gần 250 doanh nghiệp tham gia triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống

Gần 250 doanh nghiệp tham gia triển lãm chuyên ngành thực phẩm và đồ uống

250 doanh nghiệp dự Triển lãm Vietfood & Beverage – Propack 2018

250 doanh nghiệp dự Triển lãm Vietfood & Beverage – Propack 2018

250 doanh nghiệp quy tụ tại Triển lãm chuyên ngành thực phẩm tại Hà Nội

250 doanh nghiệp quy tụ tại Triển lãm chuyên ngành thực phẩm tại Hà Nội

FFA: Doanh nghiệp Lương thực Thực phẩm ứng dụng thương mại điện tử

FFA: Doanh nghiệp Lương thực Thực phẩm ứng dụng thương mại điện tử

550 doanh nghiệp tham gia triển lãm thực phẩm, đồ uống tại TPHCM

550 doanh nghiệp tham gia triển lãm thực phẩm, đồ uống tại TPHCM

Hơn 3.000 sản phẩm mới tại Vietfood & Beverage – Propack 2018

Hơn 3.000 sản phẩm mới tại Vietfood & Beverage – Propack 2018

Ngành thực phẩm - đồ uống 'lên ngôi'

Ngành thực phẩm - đồ uống 'lên ngôi'