Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á hay nhất LHP Quốc tế Iran

Phim 'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á hay nhất LHP Quốc tế Iran

'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất Châu Á tại LHP Quốc tế Iran lần thứ 36

'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất Châu Á tại LHP Quốc tế Iran lần thứ 36

Phim hay nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Iran đã gọi tên 'Cha cõng con'

Phim hay nhất châu Á tại Liên hoan phim quốc tế Iran đã gọi tên 'Cha cõng con'

'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất Châu Á

'Cha cõng con' giành giải Phim hay nhất Châu Á

'Cha cõng con' giành giải lớn tại LHP Quốc tế Iran 2018 ​

'Cha cõng con' giành giải lớn tại LHP Quốc tế Iran 2018 ​

'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Iran

'Cha cõng con' giành giải Phim châu Á xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Iran

'Cha cõng con' giành giải phim hay nhất châu Á tại LHP ở Iran

'Cha cõng con' giành giải phim hay nhất châu Á tại LHP ở Iran

'Cha Cõng Con' đoạt Phim châu Á hay nhất tại LHP Quốc tế Iran 36

'Cha Cõng Con' đoạt Phim châu Á hay nhất tại LHP Quốc tế Iran 36

Phim 'Cha Cõng Con' của Lương Đình Dũng giành giải Phim hay nhất Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36

Phim 'Cha Cõng Con' của Lương Đình Dũng giành giải Phim hay nhất Châu Á tại Liên hoan phim Quốc tế Iran lần thứ 36