Giải thưởng Women's Prize for Fiction 2021 công bố danh sách rút gọn

Giải thưởng Women's Prize for Fiction 2021 công bố danh sách rút gọn

Susanna Clarke, Yaa Gyasi và Patricia Lockwood là ba trong số sáu ứng viên sẽ cạnh tranh với nhau để giành...
Hồi ký truyền cảm hứng của nữ tác giả Bernardine Evaristo

Hồi ký truyền cảm hứng của nữ tác giả Bernardine Evaristo

Nhà văn Scotland thắng giải Man Booker 2020

Nhà văn Scotland thắng giải Man Booker 2020

Ông Barack Obama sẽ tham gia lễ trao giải Booker 2020

Ông Barack Obama sẽ tham gia lễ trao giải Booker 2020

Sách về con trai Shakespeare thắng giải Women's Prize for Fiction 2020

Sách về con trai Shakespeare thắng giải Women's Prize for Fiction 2020

Man Booker 2019: Lần thứ 3 phá lệ

Man Booker 2019: Lần thứ 3 phá lệ

Giải Man Booker 2019 phá vỡ quy tắc

Giải Man Booker 2019 phá vỡ quy tắc

Hai nữ văn sĩ được nhận giải thưởng văn học Booker 2019

Hai nữ văn sĩ được nhận giải thưởng văn học Booker 2019

Man Booker 2019 phá lệ, chia đôi giải thưởng cho hai nữ nhà văn

Man Booker 2019 phá lệ, chia đôi giải thưởng cho hai nữ nhà văn

Tập tiếp theo 'Chuyện người tùy nữ' được đề cử giải Man Booker 2019

Tập tiếp theo 'Chuyện người tùy nữ' được đề cử giải Man Booker 2019