Cứu sống một du khách người nước ngoài ngưng tim đột ngột

Cứu sống một du khách người nước ngoài ngưng tim đột ngột

Bệnh viện ở Huế đưa bệnh nhân người Pháp bị ngừng tim từ 'cõi chết' trở về

Bệnh viện ở Huế đưa bệnh nhân người Pháp bị ngừng tim từ 'cõi chết' trở về

Niềm vui vỡ òa của gia đình bệnh nhân Pháp khi trở về từ cõi chết

Niềm vui vỡ òa của gia đình bệnh nhân Pháp khi trở về từ cõi chết

30 lần sốc điện cứu sống bệnh nhân người Pháp nguy kịch

30 lần sốc điện cứu sống bệnh nhân người Pháp nguy kịch

Bệnh nhân người Pháp đã được cứu sống

Bệnh nhân người Pháp đã được cứu sống

Đưa bệnh nhân ngoại quốc ngưng tim, ngưng thở từ 'cõi chết' trở về

Đưa bệnh nhân ngoại quốc ngưng tim, ngưng thở từ 'cõi chết' trở về

Hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng người Pháp sau lần bị 'ngưng tim đột ngột'

Hạnh phúc vỡ òa của đôi vợ chồng người Pháp sau lần bị 'ngưng tim đột ngột'

Cứu sống một người nước ngoài bị ngưng tim đột ngột

Cứu sống một người nước ngoài bị ngưng tim đột ngột

Cứu sống du khách Pháp bị tắc mạch vành, ngưng tim, ngưng thở

Cứu sống du khách Pháp bị tắc mạch vành, ngưng tim, ngưng thở