Cụ ông 114 tuổi chia sẻ bí quyết sống lâu

Cụ ông 114 tuổi chia sẻ bí quyết sống lâu

Không cần các kĩ thuật khoa học hiện đại, chỉ với những thực phẩm dễ tìm trong cuộc sống có thể khiến chúng...