Facebook yêu cầu người dùng nhập mật khẩu email để làm gì?

Facebook yêu cầu người dùng nhập mật khẩu email để làm gì?

Theo Business Insider, Facebook vừa yêu cầu một số người dùng mới cung cấp mật khẩu email, một động thái mà...