Hai giáo viên nước ngoài bị xe container cán, một người tử vong tại chỗ

Hai giáo viên nước ngoài bị xe container cán, một người tử vong tại chỗ

Nam giáo viên nước ngoài bị xe container cán tử vong

Nam giáo viên nước ngoài bị xe container cán tử vong

Nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Ngã xuống đường sau va chạm xe Innova, thanh niên nước ngoài bị xe container cán chết

Ngã xuống đường sau va chạm xe Innova, thanh niên nước ngoài bị xe container cán chết

Tông vào đuôi ô tô ngã ra đường, nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Tông vào đuôi ô tô ngã ra đường, nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Nam giáo viên tiếng Anh người Nam Phi bị container cán tử vong

Hà Nội: Thầy dạy tiếng Anh người Nam Phi tử vong dưới gầm xe container

Hà Nội: Thầy dạy tiếng Anh người Nam Phi tử vong dưới gầm xe container