Biển Đông căng thẳng, Indonesia tiến hành tập trận quy mô lớn

Biển Đông căng thẳng, Indonesia tiến hành tập trận quy mô lớn

Hải quân Indonesia tập trận đổ bộ giữa căng thẳng Biển Đông

Hải quân Indonesia tập trận đổ bộ giữa căng thẳng Biển Đông

Indonesia tập trận lớn giữa căng thẳng Biển Đông

Indonesia tập trận lớn giữa căng thẳng Biển Đông

Indonesia: ASEAN cần đẩy mạnh thảo luận về vấn đề Biển Đông

Indonesia: ASEAN cần đẩy mạnh thảo luận về vấn đề Biển Đông

Giới chuyên gia Indonesia: ASEAN cần thảo luận vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn

Giới chuyên gia Indonesia: ASEAN cần thảo luận vấn đề Biển Đông tại các diễn đàn

Bầu cử Indonesia: An ninh và công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Bầu cử Indonesia: An ninh và công tác chuẩn bị đã sẵn sàng

Vai trò và vị thế của Việt Nam ngày càng lên cao

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2: Giới chuyên gia, học giả Indonesia đánh giá cao vai trò của Việt Nam