Sự thật robot muốn 'hủy diệt loài người', tuyên bố có thể làm tổng thống tốt hơn ông Trump

Sự thật robot muốn 'hủy diệt loài người', tuyên bố có thể làm tổng thống tốt hơn ông Trump

Lịch sử cái tôi và vấn đề đặt ra trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Lịch sử cái tôi và vấn đề đặt ra trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Xem robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Xem robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Kỳ quái chuyện robot được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Kỳ quái chuyện robot được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Chuyện về Sophia - 'công dân robot' từng hăm dọa hủy diệt nhân loại

Chuyện về Sophia - 'công dân robot' từng hăm dọa hủy diệt nhân loại

Gặp gỡ Sophia - công dân robot đầu tiên thế giới

Gặp gỡ Sophia - công dân robot đầu tiên thế giới