Đánh giá thế nào về Sophia - robot công dân đầu tiên của thế giới?

Đánh giá thế nào về Sophia - robot công dân đầu tiên của thế giới?

Sophia bị nghi ngờ chỉ là một con rối, không phải một AI đúng nghĩa

Sophia bị nghi ngờ chỉ là một con rối, không phải một AI đúng nghĩa

Sophia và kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo

Sophia và kỷ nguyên mới của trí tuệ nhân tạo

Bộ não giả AI của robot Sophia hoạt động ra sao?

Bộ não giả AI của robot Sophia hoạt động ra sao?

Robot Sophia được chế tạo thế nào?

Robot Sophia được chế tạo thế nào?

Giám đốc AI Facebook: 'Robot Sophia chỉ là trò lừa bịp'

Giám đốc AI Facebook: 'Robot Sophia chỉ là trò lừa bịp'

Sự thật robot muốn 'hủy diệt loài người', tuyên bố có thể làm tổng thống tốt hơn ông Trump

Sự thật robot muốn 'hủy diệt loài người', tuyên bố có thể làm tổng thống tốt hơn ông Trump

Lịch sử cái tôi và vấn đề đặt ra trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Lịch sử cái tôi và vấn đề đặt ra trong thời đại trí tuệ nhân tạo

Robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Xem robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Xem robot Sophia nhún nhảy như người trên đôi chân mới

Kỳ quái chuyện robot được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Kỳ quái chuyện robot được cấp quyền công dân muốn lập gia đình

Chuyện về Sophia - 'công dân robot' từng hăm dọa hủy diệt nhân loại

Chuyện về Sophia - 'công dân robot' từng hăm dọa hủy diệt nhân loại

Gặp gỡ Sophia - công dân robot đầu tiên thế giới

Gặp gỡ Sophia - công dân robot đầu tiên thế giới