Gấu Bắc cực 'xâm lăng' thị trấn Nga

Gấu Bắc cực 'xâm lăng' thị trấn Nga

'Cuộc xâm lăng' của gấu Bắc cực

'Cuộc xâm lăng' của gấu Bắc cực

Gấu trắng xâm nhập khu dân cư

Gấu trắng xâm nhập khu dân cư

Gấu Bắc Cực 'xâm chiếm' khiến quần đảo của Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Gấu Bắc Cực 'xâm chiếm' khiến quần đảo của Nga phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Nga: Nhiều người hoảng loạn khi gấu Bắc cực tràn vào thị trấn kiếm ăn

Nga: Nhiều người hoảng loạn khi gấu Bắc cực tràn vào thị trấn kiếm ăn

Đảo Nga báo động khẩn cấp vì bị gấu Bắc cực 'xâm lược'

Đảo Nga báo động khẩn cấp vì bị gấu Bắc cực 'xâm lược'

Nga ban bố tình trạng khẩn cấp vì gấu trắng Bắc Cực 'xâm chiếm' quần đảo

Nga: Quần đảo Novaya Zemlya ban bố tình trạng khẩn cấp vì gấu trắng Bắc Cực xâm nhập