Nhật Bản: 9 người chết trong vụ rơi trực thăng cứu hộ

Nhật Bản: 9 người chết trong vụ rơi trực thăng cứu hộ

9 người thiệt mạng do rơi trực thăng tại Nhật Bản

9 người thiệt mạng do rơi trực thăng tại Nhật Bản

Rơi máy bay trực thăng cứu hộ tại Nhật Bản

Rơi máy bay trực thăng cứu hộ tại Nhật Bản

Nhật Bản tìm thấy các thi thể và mảnh vỡ của máy bay mất tích

Nhật Bản tìm thấy các thi thể và mảnh vỡ của máy bay mất tích

Rơi trực thăng cứu hộ tại Nhật Bản, chín người chết và mất tích

Rơi trực thăng cứu hộ tại Nhật Bản, chín người chết và mất tích

Rơi trực thăng cứu hộ ở Nhật, ít nhất 8 người chết

Rơi trực thăng cứu hộ ở Nhật, ít nhất 8 người chết

Trực thăng rơi tại miền trung Nhật Bản, ít nhất 8 người chết

Trực thăng rơi tại miền trung Nhật Bản, ít nhất 8 người chết

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở Nhật Bản

Tìm thấy mảnh vỡ của máy bay cứu hộ bị mất tích ở Nhật Bản

Nhật Bản: Rơi trực thăng cứu hộ, 9 người thiệt mạng

Nhật Bản: Rơi trực thăng cứu hộ, 9 người thiệt mạng