Trực thăng quân sự Israel bốc cháy giữa trời

Trực thăng quân sự Israel bốc cháy giữa trời

Không quân Israel buộc phải ra lệnh cấm bay đối với toàn bộ phi đội trực thăng vận tải hạng nặng Yasur sau...